GDPR

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Gumárna Morava s.r.o. si váží svých zákazníků a proto také klade důraz na ochranu jejich osobních údajů. Toto sdělení je informovat partnery o zpracování osobních dat v Gumárně Morava s.r.o. Osobní údaje zpracovává společnost Gumárna Morava s.r.o. pro výkon své činnost a v souladu s právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Správce osobních údajů

Společnost Gumárna Morava s.r.o., se sídlem Zálešná IX/3034, 760 01 Zlín, IČO: 26251451, jako správce určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a zároveň vybírá případné další zpracovatele, kteří budou s daty disponovat.

Obchodní partneři se mohou obracet na pracovníky Gumárna Morava s.r.o. se svými dotazy týkající se zpracování a ochrany osobních údajů elektronicky na e-mailovou adresu kancelar@gumarnamorava.cz , nebo telefonicky na tel. čísle: 572 581 011.

Účely a rozsah zpracování osobních údajů

Gumárna Morava s.r.o. zpracovává osobní údaje partnerů v rozsahu jméno, příjmení, adresa IČ, DIČ, e-mailová adresa, telefonický kontakt a bankovní spojení pro následující účely:

 • oprávněné zájmy správce
 • plnění právních povinností správce
 • plnění obchodních smluv nebo jednání o obchodních smlouvách
 • plnění povinností vyplývajících z daňových a právních předpisů

Zpracování osobních údajů provádí Gumárna Morava s.r.o. sama, případně prostřednictvím poskytovatelů IT služeb a účetní firmy.

Doba uložení osobních údajů

Doba uložení, resp. zpracování osobních údajů je následující:

 • po dobu trvání smluvního vztahu
 • po dobu povinností vyplývajících z daňových právních předpisů;

Práva spojená s ochranou osobních údajů

Obchodním partnerům, jejichž osobní údaje Gumárna Morava s.r.o. zpracovává, náleží následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům,
 • právo na opravu osobních údajů,
 • právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut”),
 • právo na omezení zpracování osobních údajů,
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů;

Vedle toho mají obchodní partneři právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je: Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz